Portal Bajo.pl poleca:


Zaloguj się
Login

Hasło
» Nie pamiętasz hasła?
» Załóż konto
 
Bank BISE

a

Dane podstawowe

Skrót: BISE
Nazwa: Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych SA
Adres: ul. Dubois 5 A
00-184 Warszawa
woj. Mazowieckie
Polska

a

Dane dodatkowe

Oddział: Centrala
Numer banku: 137
Numer centrali: 13700001
Kod SWIFT banku: BISPPLPW
Prezes: Włodzimierz Grudziński
Rok utworzenia: 1990
Liczba placówek: 42
Liczba bankomatów: 28
Akcjonariat: Crédit Coopératif - 37,91% (35,51)
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. - 27,04% (32,60)
AICE POLSKA S.A. - 3,67% (3,34)
Południowy Koncern Energetyczny S.A. - 2,86% (2,60)
ESFIN S.A. - 2,62% (2,38)
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. - 2,32% (2,11)
Zakłady Energetyczne Okręgu Radomsko - Kieleckiego S.A. - 1,54% (1,40)
Elektrownia RYBNIK S.A. - 1,50% (1,36)
Elektrownia im. T. Kościuszki S.A. - 1,15% (1,04)
PROCHEM S.A. - 1,06% (0,97)
Pozostali akcjonariusze - 18,33% (16,70)
Status: MISJA: wspomaganie wszelkich inicjatyw sprzyjających rozwojowi małej i średniej przedsiębiorczości oraz wzrostowi dobrobytu społeczności lokalnych , wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez współpracę z samorządami terytorialnymi i organizacjami pozarządowymi (fundacjami i stowarzyszeniami)
Suma bilansowa (w tys. zł): 2002 - 2071,3 mln PLN
Kapitał własny (w tys. zł): 2002 - 161 mln PLN
Wynik finansowy netto (w tys. zł): Zysk netto - 2,6 mln zł stan z 31.12.2002
Współczynnik wypłacalności: 8,91%
Charakterystyka: BISE specjalizuje się w obsłudze małych i średnich przedsiębiorstw, samorządów terytorialnych, fundacji i stowarzyszeń, firm francuskich, spółek polsko-francuskich i obywateli francuskich, przedsiębiorstw sektora energetycznego i cukrowniczego i osób fizycznych.

a

Kontakt

Fax: (022) 860 11 03
Telefon: (022) 860 11 00
WWW: www.bise.pla

Wstęphttp://www.bise.pl/publicity/bise/internet.nsf/navpictures/000055CA/$FILE/logo.gif

Misją Banku BISE jest świadczenie wysokiej jakości usług finansowych i doradczych sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości, a także wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych służących budowie społeczeństwa obywatelskiego.


a

HistoriaBank Inicjatyw Społeczno - Ekonomicznych jest polsko-francuską spółką akcyjną, utworzoną w 1990 roku z inicjatywy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz francuskiego banku Crédit Coopératif, który jest dziś obok Agencji Rozwoju Przemysłu SA największym akcjonariuszem BISE. Obydwie instytucje posiadają razem prawie 70% kapitału BISE.

Przez pierwsze lata działalności BISE funkcjonował jako Bank bezoddziałowy, skupiający się na działalności kredytowej. W roku 1992 BISE rozpoczął budowę sieci oddziałów – uruchamiając pierwszy oddział w siedzibie Instytutu Francuskiego w Warszawie. W piętnastoletniej historii Banku ważnym wydarzeniem były dwie fuzje, które przyczyniły się do znaczącego powiększenia sieci placówek Banku. W roku 1999 Bank BISE połączył się z Bankiem Energetyki z Radomia, a trzy lata później, w roku 2002 z wrocławskim Bankiem Cukrownictwa CUKROBANK.

W roku 2004 BISE podpisał umowę z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) dotyczącą udzielenia Bankowi BISE pożyczki podporządkowanej zamienialnej na akcje BISE. Pożyczka została zaliczona do kapitałów własnych BISE i przyczyniła się do wzmocnienia rynkowej pozycji Banku.


a

Wizerunek Banku BISEOd samego początku Bank BISE buduje swój wizerunek na dwóch filarach: „francuskości” i społecznej odpowiedzialności.

Najważniejszym wydarzeniem roku 2004 wspierającym wizerunek Banku było wydanie, przy współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół INTEGRACJI, karty kredytowej (affinity) INTEGRACJA. Dzięki niej wspierany jest Fundusz Pierwszy Krok pomagający osobom, które w wyniku wypadku złamały kręgosłup. Wraz z długoletnim partnerem Banku - Fundacją Wspomagania Wsi - zorganizowano kolejne edycje dwóch konkursów dla mieszkańców wsi i miasteczek. Po raz jedenasty zorganizowano też konkurs dla młodych naukowców o Nagrodę im prof. Witolda Kuli. W Galerii BISE prezentującej twórczość podopiecznych fundacji i stowarzyszeń zorganizowano sześć wystaw.

Rozpoczęto też współpracę z Przedstawicielstwem Organizacji Pozarządowych w Brukseli, którego zadaniem jest promowanie polskich organizacji pozarządowych w UE i ich integracja z europejskimi sieciami pozarządowymi.

Bank BISE zaangażował się w się w tworzenie Stałej Konferencji Ekonomii Społecznej – nieformalnej płaszczyzny łączącej instytucje ekonomii społecznej w Polsce, a przedstawiciele Banku brali udział w II Europejskiej Konferencji Ekonomii Społecznej w Krakowie.

Podobnie jak w latach ubiegłych, Bank współpracował z instytucjami i organizacjami francuskimi i polsko-francuskimi. Przedstawiciele Banku brali udział w comiesięcznych spotkaniach organizowanych przez Francuską Izbę Przemysłowo-Handlową, a także w organizowanych przez nią targach firm francuskich. Jesienią w wybranych miastach odbyły się spotkania z klientami Banku w czasie święta młodego wina Beaujolais Nouveau.